ייעוד וחזון

ההסתדרות הכללית החדשה פועלת מתוך חזון המושתת על עיקרי השוויון והצדק החברתי. פועלה של ההסתדרות למען ציבור העובדים והגמלאים הוא לאור ערכי הסולידריות והערבות ההדדית.

חזון ויעדים:
• הגברת השוויון וצמצום פערים בחברה הישראלית, לרבות פערי
אי שיוויון מגדריים, ובין הציבורים השונים במדינה.
• צמצום תבניות העסקה נצלניות ופוגעניות לטובת מעבר להעסקה ישירה.
• הסרת חסמים והנגשת מידע מהימן ועדכני על זכויות בפני קבוצות עובדים מוחלשות.
• קידום יצירה של חברה הוגנת ושוויונית יותר.
• חיזוק מעמד האדם העובד באמצעות הגנה על זכויותיו ושמירת בטחונו התעסוקתי,
חתימת הסכמים קיבוציים.
• חיזוק וקידום העבודה המאורגנת בישראל.
• קידום זכויות הגמלאים.
• קידום מדיניות צמיחה והעלאת פריון העבודה במשק.
• הגברת האכיפה של דיני עבודה.
• פיתוח ההון האנושי במקומות העבודה.
• קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות.
• קידום הבטיחות בעבודה.
• פעילות לחברה צודקת ושיוויונית, כתנועה החברתית הגדולה בישראל,
והגשמת ערכי ההסתדרות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן