טלפונים חשובים

תפקידשםטלפון ופקסדואר אלקטרוני
יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

יו”ר ההסתדרות מרחב נגב מרכזי

מר ארמונד לנקרי

08-0000000

08-1111111

[email protected]

לשליחת הודעה
דילוג לתוכן