• נאות חובב
  • טבלת מחירים ועמודת הנחות למכרז 2021 – 07 לאספקת ריהוט משרדי למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

טבלת מחירים ועמודת הנחות למכרז 2021 – 07 לאספקת ריהוט משרדי למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב