• נאות חובב
  • חשמלאי אגף תפעול ולוגיסטיקה – תיאור תפקיד

חשמלאי אגף תפעול ולוגיסטיקה – תיאור תפקיד