חידוש במסלול רישיון על יסוד תצהיר

בעל העסק יידרש בעת חידוש הרישיון להגיש הצהרות שלא חלו שינויים בעסק מתנאי הרישיון הקודם , בעניין עמידה בדיני תכנון ובניה ובהעדר סייגים המונעים את השימוש בהליך מקוצר. הרישיון יחודש אוטומטית אך ורק על סמך תצהירו של בעל העסק ללא בדיקה של נותני אישור.