חידוש במסלול רגיל והיתר מזורז א+ב

בעל העסק חותם על ההצהרות הנדרשות ורשות הרישוי מודיע לנותני האישור על הגשת ההצהרות. נותני האישור יודיעו לרשות הרישוי תוך 45 ימים על אישור חידוש הרישיון, סירוב לאשר חידוש או על תנאים מוקדמים לקבלת אישור.

60 ימים מהגשת ההצהרות ע"י בעל העסק רשות הרישוי חייבת להחליט כדלקמן:

  • לתת רישיון עסק. 
  • לסרב לתת רישיון תוך פירוט הנימוקים.
  • להודיע לבעל העסק על תנאים מוקדמים שיש למלא.