• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב (אתר לסילוק פסולת, אחזקה ותפעול), התשנב – 1991

חוק עזר לרמת חובב (אתר לסילוק פסולת, אחזקה ותפעול), התשנב – 1991