• נאות חובב
  • חוק עזר למועצה מקומית תעשייתית רמת חובב (אגרת ניטור זיהום אוויר)-פרסום עדכון ברשומות- 2021.docx- חדש

חוק עזר למועצה מקומית תעשייתית רמת חובב (אגרת ניטור זיהום אוויר)-פרסום עדכון ברשומות- 2021.docx- חדש