חוק חופש המידע

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא: לחץ כאן!

חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998 (להלן החוק) אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק. תחת הלשונית דו"חות ופרוטוקולים באתר זה ניתן למצוא את הפרוטוקולים של מליאת המועצה וועדות המועצה וכן את הפרסומים הדרושים לפי חוק חופש המידע ובהם דיווח על אירועים, דיווח המפעלים על דיגום ארובות ודו"ח דיגום פתע.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות בכתב לממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב – גב' אילנית בן חמו, ניתן להגיע, בתיאום מראש, למשרדי המועצה הממוקמים בפארק אקו תעשייתי נאות חובב לשם עיון בחומרים הקשורים לפעילות המועצה, להנחיות המנהליות שעל פיהן המועצה פועלת, חוקי העזר, וחוברות ועלוני מידע שפורסמו בעבר.

לחצו כאן לצפייה בנספח לדו"ח סיכום שנה 2015
לחצו כאן לצפייה בנספח לדו"ח סיכום שנה 2016
לחצו כאן לצפייה בנספח לדו"ח סיכום שנה 2017
לחצו כאן לצפייה בנספח לדו"ח סיכום שנה 2018 

תיאום הגעה לשם עיון בחומרים ייעשה באמצעות טלפון 08-6543149 (בימים א' – ה' בשעות 8:30 – 14:30)

לתשומת ליבכם, בקשות במסגרת חוק חופש המידע ניתן לשלוח לפי הפירוט הבא:

באמצעות הדואר:
לכבוד: אילנית בן חמו – הממונה על חוק חופש המידע
מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
ת.ד. 360 באר שבע 84102

דילוג לתוכן