חוזרי יו”ר האגף לאיגוד מקצועי

נושא החוזרתאריך פרסוםקובץ החוזר להורדה
יום הבחירות
לרשויות מקומיות
במקום העבודה
8 באוקטובר 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 15/2018 בעניין
יום הבחירות
לרשויות המקומיות
במקום העבודה 30.10.18
רציפות העסקה של עובדי
השמירה במוסדות חינוך
בחגים ובחוה"מ
20 באוגוסט 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 14/2018 בעניין
עובדי שמירה במוסדות חינוך –
רציפות העסקה בחגים ובחוה"מ
שוויון זכויות
קהילת הלהט"ב
19 ביולי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 13/2018 בעניין
המאבק למען שוויון זכויות
קהילת הלהט"ב
עדכון קצובת
ההבראה
לשנת 2018
2 ביולי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 12/2018 בעניין
עדכון קצובת ההבראה
לשנת 2018
הנחיית אכיפה של משרד
העבודה לשכר מינימום
שעתי לאור צו הרחבה
לקיצור שבוע העבודה
במשק – 2018
18 ביוני 2018חוזר יו”ר ההסתדרות
מס’ 11/2018 בעניין
הנחיית אכיפה של משרד
העבודה,הרווחה והשירותים
החברתיים בנוגע לשכר מינימום
שעתי לאור צו הרחבה
לקיצור שבוע העבודה
במשק – 2018
הסכם מסגרת 2016
תשלום פעימת יוני 2018
13 ביוני 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 10/2018
בעניין תשלום פעימת יוני 2018,
כחלק מהסכם מסגרת 2016
צו הרחבה להגדלת
הפרשות בענף הבנייה
31 במאי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 8/2018 בעניין
צו הרחבה להסכם קיבוצי
כללי בענף ההובלה
צו הרחבה להסכם
קיבוצי כללי ראשון
בענף ההיסעים
31 במאי 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 7/2018 בעניין
צו הרחבה להסכם קיבוצי
כללי ראשון בענף ההיסעים
שכר מינימום שעתי 25 באפריל 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 6/2018 בעניין
שכר מינימום שעתי –
29.12 ש"ח לשעה
עליית ערך שעה
ועדכון שכר
המינימום השעתי
27 במרץ 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 5/2018 בעניין
עליית ערך שעה ועדכון
שכר המינימום השעתי
בעקבות קיצור שבוע העבודה
קרוב משפחה של
מערכות ישראל –
היעדררות מהעבודה
20 במרץ 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 4/2018 בעניין
היעדרות מהעבודה של עובדים
שהינם קרובי משפחה
של חללי מערכות ישראל
צו הרחבה
לקיצור שבוע
העבודה במשק
19 במרץ 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 3/2018 בעניין
צו הרחבה לקיצור
שבוע העבודה במשק
תשלום קצובת נסיעות
לעובדי המגזר הציבורי –
עדכון
18 בפברואר 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 2/2018 בעניין
תשלום קצובת נסיעות
לעובדי המגזר הציבורי
פטור מחיתום בביטוח
הסיעודי של קופות החולים
עבור מבוטחים בני 55
ומעלה שהיו מבוטחים
בביטוח קבוצתי סיעודי
8 בפברואר 2018חוזר יו"ר ההסתדרות
מס’ 1/2018 בעניין
פטור מחיתום בביטוח הסיעודי
עבור מבוטחים בני 55 ומעלה
לצווי הרחבה
button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן