• נאות חובב
  • -חוברת מתוקנת -4.8.20מכרז גשר מעל נחל סכר 6.7.20

-חוברת מתוקנת -4.8.20מכרז גשר מעל נחל סכר 6.7.20