• נאות חובב
  • -חא-0186-19- פרוטוקול סיור קבלנים מכרז טיאוט 04-2019

-חא-0186-19- פרוטוקול סיור קבלנים מכרז טיאוט 04-2019