הרפורמה ברישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים), נקראת "רישוי עסקים דיפרנציאלי", רפורמה זו עוסקת בשיפור תהליך הרישוי באופן דיפרנציאלי לכל סוגי העסקים השונים.

מטרתה של הרפורמה הינה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים לקיום עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים, תוך כדי הקפדה בפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים  הווי אומר, שמירה על הציבור.