• נאות חובב
  • הנחיות למכרז 2021 – 11 אספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

הנחיות למכרז 2021 – 11 אספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב