• נאות חובב
  • המשך לנספח ג' – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

המשך לנספח ג' – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן