• נאות חובב
  • החלטת בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2012

החלטת בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2012