• נאות חובב
  • החלטת בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2011

החלטת בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2011