• נאות חובב
  • הודעת עדכון מועד הגשה – מכרז 20.2023 ניהול תיקי השקעות

הודעת עדכון מועד הגשה – מכרז 20.2023 ניהול תיקי השקעות