• נאות חובב
  • הודעת דחיית מועד הגשת הצעות- מכרז 05.2021

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות- מכרז 05.2021