• נאות חובב
  • הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן