• נאות חובב
  • הודעת דחיית הגשה- עדכון מועד 2 – מכרז 21.2023 בדיקות איכות אויר

הודעת דחיית הגשה- עדכון מועד 2 – מכרז 21.2023 בדיקות איכות אויר