• נאות חובב
  • הודעת דחיית הגשה – מכרז 21.2023 בדיקות איכות אויר

הודעת דחיית הגשה – מכרז 21.2023 בדיקות איכות אויר