• נאות חובב
  • הודעת דחיית הגשה – מכרז 20.2023 ניהול תיקי השקעות

הודעת דחיית הגשה – מכרז 20.2023 ניהול תיקי השקעות