• נאות חובב
  • הודעת דחייה מועד הגשה – מכרז 29.2023 בריכה 202

הודעת דחייה מועד הגשה – מכרז 29.2023 בריכה 202