• נאות חובב
  • הודעת דחייה מועד הגשה – מכרז 26.2023 אספקת דלק, סולר והתקני תדלוק

הודעת דחייה מועד הגשה – מכרז 26.2023 אספקת דלק, סולר והתקני תדלוק