הודעה על שינוי בתאריך פתיחת מעטפות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן