• נאות חובב
  • הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפטור ממכרז -חברת אלדן ציוד אלקטרוני בעמ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בפטור ממכרז -חברת אלדן ציוד אלקטרוני בעמ