• נאות חובב
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספקים יחידיים לשנת 2022

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספקים יחידיים לשנת 2022

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן