• נאות חובב
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספקים יחידים לשנת 2023

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספקים יחידים לשנת 2023