• נאות חובב
  • הודעה על דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף-מכרז 25

הודעה על דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף-מכרז 25

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן