• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות למכרז פומבי מס' 15.2022

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות למכרז פומבי מס' 15.2022

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן