• נאות חובב
  • הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

הודעה בדבר דחייה נוספת של הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן