• נאות חובב
  • הבהרה לשאלה 11 בקובץ תשובות לשאלות- מכרז פומבי 01.2022 תחנות ניטור

הבהרה לשאלה 11 בקובץ תשובות לשאלות- מכרז פומבי 01.2022 תחנות ניטור

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן