• נאות חובב
  • הבהרה למכרז פומבי 16.2022- שירותי טיאוט

הבהרה למכרז פומבי 16.2022- שירותי טיאוט