האגף לאיגוד מקצועי

האגף לאיגוד מקצועי, מטפל בהתארגנות עובדים ובייצוגם אל מול המעסיק, מבחינת תנאי שכרם, עבודתם, רווחתם וביטחונם התעסוקתי, גמלתם והבטחת עתידם של העובדים וכן בעניינים נוספים הקשורים לתחום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו.

האגף לאיגוד מקצועי נחשב למרכזי ולמשפיע ביותר בכל הנוגע לביסוס מיקומה של ההסתדרות כאחד היסודות החשובים במשק ובחברה הישראלית. האגף לאיגוד מקצועי מופקד על שימור וקידום מערכת היחסים הדינאמית המשולשת המתקיימת בין ציבור העובדים, המעסיקים וכמובן ההסתדרות.

ככזה, מוסמך האגף לנהל מו"מ ולחתום בשם ההסתדרות על הסכמי עבודה קיבוציים, מיוחדים וכלליים, שתכליתם הקניית הישגים כספיים וסוציאליים המיטיבים עם הוראות חקיקת המגן לציבור העובדים המאורגן ולכלל העובדים במשק (יודגש כי כאשר מדובר בהסכמי מסגרת כלל ארציים, פועלת ההסתדרות מול משרד התמ"ת להרחבת הוראותיהם באמצעות צווי הרחבה על כלל העובדים והמעסיקים במשק) .

כמו כן, בתחום אחריותו וסמכותו של האגף להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ובשביתות ואף להתערב ולטפל בכל תחום מתחומי פעילותם של האיגודים המקצועיים הארציים.

האיגוד המקצועי הינו לב ליבה של העשייה ההסתדרותית ואילו ההסכמים הקיבוציים הינם האמצעי המרכזי אשר יובילו מהפכה לטובת העובד, מעמדו וזכויותיו.

הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי מעמידה לרשות ציבור העובדים ונציגי הועדים עורכי דין מהשורה הראשונה בכדי לטפל בנושאים המשפטיים השוטפים של האגף. לרבות, הטיפול בסכסוכי העבודה. צוות הלשכה מספק לאיגודים המקצועיים, למרחבים ולוועדים כתובת משפטית יעילה וזמינה להתמודד ולהעניק פתרון לבעיותיהם.
הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי
ראש הלשכה: עו"ד איריס ורדי ישראלי – יועמ"ש האגף לאיגוד מקצועי.
הלשכה נותנת שירות ומקיימת יחסי גומלין עם גורמי ההסתדרות הבכירים, האיגודים המקצועיים הארציים, המרחבים, וועדי העובדים.

תחומי הפעילות של הלשכה המשפטי הם רבים ומגוונים. הלשכה מטפלת בכל ההיבטים של יחסי העבודה הקיבוציים בהסתדרות, בכל המגזרים, ובכלל זאת: סכסוכי עבודה – בקשות צד, הכרזות סכסוכי עבודה וצעדים ארגוניים ; מו"מ והסכמים קיבוציים ; מעורבות בהליכי חקיקה בתחום יחסי העבודה ; הליכי בחירות, משמעת והסדרה תקנונית של פעילות האיגוד המקצועי ; ייצוג עובדים בהליכי פירוק ; ייעוץ משפטי לוועדה לתיאום וביצוע ולקרן השביתה. כמו כן, התייצבות בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.

הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד המקצועי- הצומת המרכזי של יחסי העבודה בישראל:
הלשכה המשפטית של האגף המקצועי מטפלת במרבית סכסוכי העבודה וההתדיינות המשפטית הקיבוצית בתחום יחסי העבודה בארץ. הלשכה אף מעורבת בכל הליכי החקיקה בתחום יחסי העבודה בארץ.

כמו כן, מרבית המשאים ומתנים, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה ביחסי העבודה בישראל, מטופלים על ידי הלשכה

הלשכה נותנת שירות לגורמים רבים ושונים במהותם ובצרכיהם: יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, איגודים ארציים, מרחבים וועדי עובדים, הוועדה לתיאום וביצוע, קרן השביתה.
הלשכה מהווה את "המשרד" כמעט הכי גדול, ובהחלט הכי חשוב, ביחסי העבודה בישראל.

יעדי הלשכה:
הלשכה מהווה את "קו החזית" המשפטי של העובדים בישראל.
הלשכה נותנת את הייעוץ המשפטי המהותי לפעילות ההסתדרות בתפקידה העיקרי כנציגת העובדים המאורגנים בישראל.
הלשכה מסייעת לגורמי ההסתדרות ונציגי העובדים להשיג את תנאי העבודה הראויים.
הלשכה היא "העין הבוחנת" וגורם מניע ומסייע בהסדרה החוקית של זכויות העובדים בישראל.
הלשכה היא "שומרת הסף" של תקינות ההתנהלות באיגוד המקצועי ושל מחסני החירום של הנשק הארגוני

הלשכה המשפטית הובילה השנה מספר מאבקים משפטיים וארגוניים, ביניהם: המאבק הארגוני בנושא הלנות השכר של עובדי הרשויות המקומיות, המאבק הארגוני וחתימת הסכם השכר במגזר הציבורי, מאבק עובדי 'קופי בין' , "תיק הכיסאות" לאכיפת הוראות החוק לישיבה בעבודה, ההסכם עם המעסיקים על שימוש העובד במחשב בזמן עבודה, המאבק ליישום חוק חברות כוח אדם ועוד

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן