• נאות חובב
  • דוח מבקר פנים לשנת 2022- לפרסום באתר המועצה- ללא נספחים- כולל תגובת ראש המועצה

דוח מבקר פנים לשנת 2022- לפרסום באתר המועצה- ללא נספחים- כולל תגובת ראש המועצה