• נאות חובב
  • דוח מבקר פנים לשנת 2021- שירותי הסעדה- להגשה לועדת ביקורת- לפרסום באתר

דוח מבקר פנים לשנת 2021- שירותי הסעדה- להגשה לועדת ביקורת- לפרסום באתר