דבר היו”ר

עובדות ועובדים, גימלאיות וגמלאים יקרים,

ההסתדרות פועלת מאז הקמתה לקידום ערכי השוויון והצדק החברתי, לטובת העובדים, צמצום הפער המגדרי, הגמלאים והאוכלוסיות המוחלשות בישראל. מתוך ראייה זו אני רואה גם את תפקידה של ההסתדרות בראשותי בהמשך הדרך.

אנו נמצאים בתקופה מיוחדת ומאתגרת בתולדות ההסתדרות, המאופיינת בהצטרפות עשרות אלפי חברים, במסגרת התארגנות מקומות עבודה חדשים. עובדים אלו מגיעים להסתדרות במטרה להיאבק במשותף לשיפור שכרם ותנאי עבודתם, והצטרפותם תורמת לצמצום הפערים בחברה הישראלית, מחזקת את מעמד האדם העובד ואת העבודה המאורגנת בישראל.
אנו נמצאים בתקופה מיוחדת ומאתגרת בתולדות ההסתדרות, המאופיינת בהצטרפות עשרות אלפי חברים, במסגרת התארגנות מקומות עבודה חדשים. עובדים אלו מגיעים להסתדרות במטרה להיאבק במשותף לשיפור שכרם ותנאי עבודתם, והצטרפותם תורמת לצמצום הפערים בחברה הישראלית, מחזקת את מעמד האדם העובד ואת העבודה המאורגנת בישראל.

ההסכם הקיבוצי הראשון שחתמתי עם כניסתי לתפקיד יו"ר ההסתדרות, הינו הסכם לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות ואני מייחס לכך חשיבות רבה. קשה להפריז בחשיבותו של צעד זה, חשיבותו אינה רק בהיבט של האדם הבודד עצמו, אלא בראייה כוללת של החברה הישראלית ושאיפתנו לחברה צודקת ושוויונית יותר. מאבקים והישגים אלו ועוד הינם חלק מהחזון שאנו רואים לנגד עינינו  לצמצום הפערים בחברה הישראלית וקידום השוויון אני מזמין אתכם לגלוש באתר האינטרנט של ההסתדרות, בו תוכלו למצוא מידע אודות ההסתדרות, פעילותה השוטפת ודרכי ההתקשרות עם שלוחותיה.

בברכה,
אבי ניסקורן
יו”ר ההסתדרות

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן