בעלי תפקידים

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד

ראש המועצה

עו"ד הרצל יחזקאל

מנכ”ל המועצה

לירז שוורץ-טל

גזברית המועצה

ישראל אושר

מנהל אגף הגנת הסביבה

אלכסנדר רודינסקי

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

יוגב אזואלי

מהנדס המועצה

שלמה טבח

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

ציון יחיה

מנהל אגף חירום וביטחון

שני מרלי

מנהלת רכש והתקשרויות

רויטל אברגל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע