בעלי תפקידים

גדי אלפסי

ראש המועצה

אופיר אבידן

מנכ”ל המועצה

לירז שוורץ – טל

גזברית המועצה

ניר חסון

מנהל היחידה הסביבתית

בועז לוין

מנהל יחידת התפעול

איתי קריספין

מהנדס המועצה

דינה סבן

מבקרת פנים וממונה על תלונות הציבור

ציון יחיה

מנהל חירום וביטחון

מנהל רכש והתקשרויות

רויטל אברגל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

עודד עמר

עוזר מנכ”ל

יועץ תקשורת

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע

דילוג לתוכן