בעלי תפקידים

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד

ראש המועצה

אופיר אבידן

מנכ”ל המועצה

לירז שוורץ-טל

גזברית המועצה

ניר חסון

מנהל אגף הגנת הסביבה

אלכסנדר רודינסקי

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

גיא דוננפלד

מהנדס המועצה

שלמה טבח

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

ציון יחיה

מנהל אגף חירום וביטחון

אמיר יוסף

מנהל רכש והתקשרויות

רויטל אברגל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע

שחר קרקו

עוזרת מנכ"ל

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן