בעלי תפקידים

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד

ראש המועצה

עו"ד הרצל יחזקאל

מנכ”ל המועצה

לירז שוורץ-טל

גזברית המועצה

ניר חסון

מנהל אגף הגנת הסביבה

אלכסנדר רודינסקי

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

גיא דוננפלד

מהנדס המועצה

שלמה טבח

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

ציון יחיה

מנהל אגף חירום וביטחון

שני מרלי

מנהלת רכש והתקשרויות

רויטל אברגל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע

שחר קרקו

עוזרת ראש המועצה

אביה ברנפלד-אהרון

עוזרת מנכ"ל

button.btn.btn-submit.fullwidth { display: none !importante; }
דילוג לתוכן