בעלי תפקידים

ד"ר גדי אלפסי, עו"ד

ראש המועצה

יוסי מלכה

מנכ”ל המועצה

רו"ח לירז שוורץ-טל

גזברית המועצה

ישראל אושר

מנהל אגף הגנת הסביבה

יורם קויטה

מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

יוגב אזולאי

מהנדס המועצה

שלומי זיידרמן

מנהל מרכז המבקרים

שלמה טבח

מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

שני מרלי

מנהלת רכש והתקשרויות

רויטל אברג'ל

רכזת משאבי אנוש ושכר

עו”ד אלדד אופק

יועץ משפטי

אילנית בן חמו

רכזת שירותים דיגיטליים וממונה על חוק חופש המידע