• נאות חובב
  • בלמ קווי תקשורת נתונים ושירותי גישה לאינטרנט – מפרט טכני (גרסה 1.0)

בלמ קווי תקשורת נתונים ושירותי גישה לאינטרנט – מפרט טכני (גרסה 1.0)