• נאות חובב
  • בוחן רישוי ומידען בוועדה המקומית לתכנון ובניה 2023

בוחן רישוי ומידען בוועדה המקומית לתכנון ובניה 2023