• נאות חובב
  • א-952-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2021 מיום 18.10.2021

א-952-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2021 מיום 18.10.2021