• נאות חובב
  • א-772-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2019 מיום 28.10.2019

א-772-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2019 מיום 28.10.2019