• נאות חובב
  • א-715-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2021 מיום 26.07.2021

א-715-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2021 מיום 26.07.2021