• נאות חובב
  • א-602-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2019 מיום 29.07.2019 (1)

א-602-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2019 מיום 29.07.2019 (1)