• נאות חובב
  • א-589-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2020 מיום 27.07.2020

א-589-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2020 מיום 27.07.2020