• נאות חובב
  • א-589-17 ישיבות לוועדת הנהלה ומליאת המועצה לשנת 2019

א-589-17 ישיבות לוועדת הנהלה ומליאת המועצה לשנת 2019