• נאות חובב
  • א-486-20 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2020 מיום 29.06.2020

א-486-20 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 06.2020 מיום 29.06.2020