• נאות חובב
  • א-406-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2019 מיום 27.05.2019

א-406-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2019 מיום 27.05.2019