• נאות חובב
  • א-388-20_תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2020 מיום 25.05.2020

א-388-20_תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2020 מיום 25.05.2020